Technologia

Właściwości:

DWUTLENEK CHLORU (ClO2) nie jest nowością. Jest znany od wielu lat jako jeden z najlepszych środków dezynfekujących (biocydów). Wyróżnia go szereg cech dzięki którym jest produktem wyjątkowym.

 • Działa w bardzo szerokim zakresie wartości pH (4-10)
 • Doskonale rozpuszcza się w wodzie
 • Przy odpowiedniej konwersji brak produktów ubocznych reakcji
 • Działa na wszystkie rodzaje bakterii, wirusów, drożdży, pleśni i spor
 • Jest do 7 razy efektywniejszy niż chlor
 • Ze względu na specyficzny sposób działania mikroorganizmy nie uodparniają się na jego działanie. Dwutlenek chloru zabija mikroorganizmy poprzez zakłócenie transportu składników odżywczych przez ich ściany komórkowe, a nie przez zakłócenie procesów metabolicznych.
 • ClO2 nie wytwarza szkodliwych dla zdrowia trihalometanów ani chlorofenoli
 • Działa selektywnie – reaguje ze zredukowanymi związkami siarki, aminami 2 i 3 rzędowymi
 • ClO2 powoduje polepszenie jakości wody (usuwa obcy zapach, smak i kolor). Dwutlenek chloru jest skuteczny w sieciach wodociągowych  w bardzo niskim stężeniu –  0,05 ppm, jest więc bardzo efektywny i oszczędny w użyciu.

Dwutlenek chloru można w praktyce otrzymać w kilku typach reakcji. My wybraliśmy metodę kwaśną . Reagentami są  chloryn sodu w stężeniu 7,5%  i kwas solny w stężeniu 9%. / tzw. reagenty rozcieńczone stosowane ze względów bezpieczeństwa / W wyniku reakcji otrzymujemy bardzo czysty dwutlenek chloru bez wolnego chloru zgodnie z reakcją opisaną poniżej gdzie produktami reakcji są sól kuchenna i woda czyli związki nieszkodliwe dla środowiska. Wysoką sprawność reakcji zapewnia oprogramowanie  generatora oraz urządzenia peryferyjne.

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

Bezpieczeństwo

Wytwarzanie dwutlenku chloru w generatorach  OXIMATIC  jest bardzo bezpieczne. Zbiornik reaktora, będący

jedynym miejscem, w którym ClO2 znajduje się w stanie stężonym, wykonany jest z PVC o grubości 5 mm i wykonany jest wcałości techniką klejenia. Zbiornik jest ponadto umieszczony w szczelnym pojemniku (IP 67), wyposażonym w układ automatycznego odsysania  z częstotliwością co 10 minut /istnieje możliwość zmiany czasu odsysania /. Przy obniżonym przepływie wody czy odczynników albo w razie awarii którejkolwiek z pomp dozujących lub pompy cyrkulacyjnej generatora zgłaszają one alarm i urządzenie natychmiast się zatrzymuje ,a lampa alarmowa wysyła sygnały świetlne i dźwiękowe.Błąd można odczytać bezpośrednio na diagramie procesu.


Sposób Działania

Wytwarzanie dwutlenku chloru w generatorach OXIMATIC jest bardzo proste. Reagenty – DES A i D

ES C  są po dawane przez dwie pompy dozujące do zbiornika reaktora, gdzie zachodzi wytwarzanie ClO2.

Następnie związek jest doprowadzany do komory wstępnego mieszania, gdzie łączy się z wodą, której przepływem steruje wodomierz. Na zakończenie związek jest kierowany z powrotem do głównego przewodu wodnego. Całość jest nadzorowana przez nowoczesny układ sterujący PLC. Należy po prostu wpisać pożądane stężenie, a OXIMATIC  zajmie się resztą.

Wydajność

OXIMATIC 80 C może wytwarzać do 80 g ClO2 na godzinę.

W praktyce oznacza to, że można przetwarzać 160 m3 wody z 0,5 ppm ClO2 na godzinę.

OXIMATIC 160 C może wytwarzać do 160 g ClO2 na godzinę.

W praktyce oznacza to, że można przetwarzać 320 m3 wody z 0,5 ppm ClO2 na godzinę.

PRZEWAGA GENERATORÓW SERII OXIMATIC

NAD KONKURENCJĄ


 1. Zwarta kompaktowa budowa – małe wymiary.
 2. Elementy generatora umieszczone w szafach z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. /IP-67/ Reaktor dodatkowo chroniony skrzynką wykonaną z tego samego tworzywa. /IP-67/
 3. Automatyczny system oczyszczania komory wokół reaktora
 4. System przepłukiwania reaktora.
 5. Generator pracuje i wytwarza CLO₂ tylko wtedy, gdy spełnione są następujące trzy warunki łącznie:
 • W rurociągu głównym przepływa woda (impulsy z wodomierza przekazywane są do jednostki sterującej)
 • W by pasie Oximatica przepływa woda (pracuje pompa cyrkulacyjna – sygnał z czujnika przepływu przekazywany jest do sterownika)
 • W czujniki przepływu reagentów przekazują sygnał do sterownika

W przypadku braku któregokolwiek z sygnałów urządzenie nie podejmie pracy.

 1. Koncentrat CLO₂ znajduje się tylko w jednym miejscu – reaktorze – nie ma zbiornika pośredniczącego ani magazynującego stężony roztwór.
 2. Reaktor zbudowany jest z tworzywa PVC-U  o grubości ścianki 5 mm.
 3. Hasło dostępu do systemu sterowania urządzeniem – osoba niepożądana nie może zmienić zadanych parametrów pracy.
 4. Łatwość i prostota obsługi urządzenia  – przystępne i łatwe procedury dla personelu – Oximatic wyposażony jest w duży, czytelny, interaktywny monitor.
 5. Oprogramowanie w języku polskim.
 6. Generatory  serii Oximatic działają niezawodnie i precyzyjnie. Nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego. Wielkość dozowanej dawki  CLO₂ jest proporcjonalna do ilości przepływającej wody w rurociągu zasilającym. Generatory przystosowane są do współpracy z urządzeniami do automatycznego pomiaru stężenia. Wskazania mogą być odczytywane na ekranie monitora.
 7. Elastyczność pracy ze zmiennym przepływem. Nawet przy częstych i dużych zmianach wielkości strumienia przepływu wody, generator natychmiast dostosowuje produkcję  CLO₂ do takiego poziomu, aby utrzymać zadane parametry.
 8. Wykonanie instalacji w wersji do 10 bar  /16 bar na zamówienie.

Standardowe wykonanie urządzenia umożliwia pracę z wodą o temperaturze do 45°C.Na zamówienie przygotowujemy generator i instalację współpracującą z wodą zasilającą o temperaturze do 65°C

14.Możliwość współpracy z urządzeniami do kontroli stężenia dwutlenku chloru w

instalacji

FILOZOFIA WYTWARZANIA I STOSOWANIA DWUTLENKU CHLORU

Niektóre firmy proponują przechowywanie wysoko stężonego CLO₂ w zbiornikach buforowych lub innnych co według nas nie jest uzasadnione z następujących powodów:

 1. Bezpieczeństwo. Ze względu na wysoką toksyczność oraz korozyjność CLO₂ w wysokich stężeniach, przesyłanie go przewodami do zbiornika i samo przechowywanie niesie za sobą ryzyko wycieku, awarii a co za tym idzie poważnych konsekwencji  dla zdrowia personelu.
 2. Dodatkowe oprzyrządowanie. Systemy dozowania: dodatkowe pompy dozujące, wodomierze, ewentualnie urządzenia kontrolno-pomiarowe wymagają serwisów i kontroli wskazań, a to generuje wysokie koszty eksploatacji.
 3. Rozpad dwutlenku chloru. Po okresie dłuższego postoju stężenie CLO₂ obniża się gdyż produkt się dezaktywuje / rozpada/. Z tego powodu praktycznie cała objętość przewodów przesyłowych i zbiorników powinna zostać wymieniona. Podnosi to całkowite koszty eksploatacji poprzez większe zużycie reagentów i dodatkowe zaangażowanie obsługi. /stosowanie koncentratów po dłuższej przerwie niesie niebezpieczeństwo wzrostu stężenia produktów rozpadu/
 • OXIMATIC typ 160 CX
 • Skontaktuj się z nami:
  Telefon: +48 665 551 051
  Email:
  Oximatic@dwutlenekchloru.pl